Người Hy Lạp Hóa

Biểu đồ tử vi Hy Lạp hóa.

Các biểu đồ Tử vi, Tây phương, Hy Lạp hóa, Tử vi, biểu tượng 'I' với các từ Hình ảnh ba chiều (Degro). Biểu đồ được tìm thấy ở đầu biểu đồ với hai chấm hướng xuống, chấm đầu tiên hướng lên và chấm thứ tư hướng xuống.