Chủ YếU Khác CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tử Vi CủA BạN Cho Ngày Mai

NỘI DUNG
 1. Chính sách quyền riêng tư (Bên ngoài Liên minh Châu Âu)
 2. Chính sách cookie (Bên ngoài Liên minh Châu Âu)
 3. Thông báo về Quyền riêng tư dành cho Cư dân California
 4. Chính sách quyền riêng tư dành cho người dùng ở Liên minh Châu Âu
 5. Chính sách cookie dành cho người dùng ở Liên minh Châu Âu
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (NGOÀI EU)

Ngày có hiệu lực: 25 tháng 5 năm 2018GIỚI THIỆU

astroshopee Digital Media, LLC d / b / a astroshopee Industries, các chi nhánh và công ty con của nó ( 'astroshopee' , 'chúng tôi' hoặc là 'chúng ta' ) coi trọng quyền riêng tư của người dùng và người đăng ký của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng minh bạch về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn, để bảo mật thông tin của bạn và cung cấp cho bạn những lựa chọn có ý nghĩa. Chính sách Bảo mật này ( 'Chính sách' ) mô tả các thực tiễn về quyền riêng tư cho www.astroshopee.com trang web ( 'Địa điểm' ), được sở hữu và điều hành bởi astroshopee. Chính sách này nhằm giúp bạn hiểu thông tin nào được astroshopee thu thập, tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó và chúng tôi làm gì với thông tin đó.

Chính sách này áp dụng cho các thực tiễn thông tin trực tuyến của chúng tôi cho Trang web đối với tất cả người dùng, ngoại trừ người dùng trong Liên minh Châu Âu. Chính sách này không áp dụng cho dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua bất kỳ trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào, bao gồm cả các trang web mà bạn có thể truy cập thông qua Trang web. Các trang web và ứng dụng đó có thể có chính sách bảo mật của riêng chúng, chúng tôi khuyến khích bạn đọc trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trên hoặc thông qua chúng. Một số dịch vụ nhất định trên Trang web của chúng tôi, có thể có thông báo bổ sung về các thông lệ và lựa chọn thông tin. Vui lòng đọc các tiết lộ quyền riêng tư bổ sung đó để hiểu cách chúng có thể áp dụng cho bạn.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, không sử dụng Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi thực hiện thay đổi được coi là chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra Chính sách định kỳ để biết các cập nhật.

TRẺ EM DƯỚI 13 TUỔI

Trang web không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi mà không được sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào về trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@astroshopee.org .THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ và về bạn khi bạn tương tác và sử dụng Trang web. Thông tin này có thể bao gồm thông tin cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và bất kỳ chi tiết liên hệ nào khác), thông tin kỹ thuật (ví dụ: địa chỉ IP, loại trình duyệt, số nhận dạng thiết bị) và thông tin sử dụng (ví dụ: các trang web bạn truy cập, quảng cáo bạn nhấp vào trên). Chúng tôi có thể kết hợp các loại thông tin này với nhau và gọi chung tất cả thông tin này trong Chính sách quyền riêng tư này như 'Thông tin' . Thông tin có thể được chúng tôi hoặc các công ty khác thay mặt chúng tôi thu thập thông qua việc sử dụng cookie, đèn hiệu web, pixel và các công nghệ tương tự khác. Dưới đây là loại Thông tin chúng tôi có thể thu thập:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • khi bạn đăng ký hoặc sử dụng Trang web này, hoặc đăng ký bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân mà bạn có thể được nhận dạng, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc bất kỳ các chi tiết liên hệ khác.
 • khi bạn sử dụng Trang web để giao tiếp với người khác hoặc đăng, tải lên, hiển thị hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung nào như nhận xét, ảnh, video, email, tệp đính kèm, đầu vào bằng giọng nói và các nội dung khác do bạn tạo (gọi chung là 'Đóng góp của người dùng') ở chế độ công khai các khu vực của Trang web. Các Đóng góp của Người dùng của bạn có thể được truyền cho những người khác và chúng tôi không thể kiểm soát hành động của các bên thứ ba mà bạn có thể chọn để chia sẻ Đóng góp của Người dùng của mình. Chúng tôi cũng không thể ngăn cản việc sử dụng thêm Thông tin này sau khi nó được công khai.
 • chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp Thông tin khi bạn tham gia cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng do chúng tôi tài trợ hoặc trả lời các cuộc khảo sát mà chúng tôi có thể đăng và yêu cầu hoàn thành trên Trang web.
 • khi bạn liên lạc với chúng tôi để báo cáo sự cố với Trang web hoặc bất kỳ yêu cầu chung nào khác. Chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ và bản sao thư từ của bạn (bao gồm địa chỉ e-mail, số điện thoại và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn đã cung cấp).
 • khi bạn đăng ký bất kỳ dịch vụ trả phí nào hoặc đặt bất kỳ đơn hàng nào trên Trang web, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện thông qua Trang web và việc thực hiện bất kỳ đơn hàng nào (lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin tài chính trước khi đặt hàng thông qua Trang web).
 • khi bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm, lịch sử xem, lượt xem trang, xem nội dung chúng tôi cung cấp hoặc cài đặt bất kỳ trình cắm nào của chúng tôi.
Thông tin kỹ thuật, cách sử dụng và phân tích.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin sử dụng và kỹ thuật nhất định khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như loại thiết bị, trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất, địa chỉ IP, cài đặt thiết bị và trình duyệt, các trang web bạn truy cập, bao gồm thông tin về cách bạn tương tác với Trang web của chúng tôi và của các đối tác bên thứ ba của chúng tôi và thông tin cho phép chúng tôi nhận ra và liên kết hoạt động của bạn trên các thiết bị và Trang web. Chúng tôi có thể nhận ra thiết bị của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm và quảng cáo được cá nhân hóa trên các thiết bị bạn sử dụng. Xem của chúng tôi Chính sách Cookie để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin này.

Bạn có thể truy cập các tính năng của Trang web thông qua các cộng đồng, diễn đàn và các trang web truyền thông xã hội, dịch vụ, trình cắm và ứng dụng của bên thứ ba ('Trang web truyền thông xã hội'). Cài đặt quyền riêng tư của bạn trên các Trang web truyền thông xã hội như vậy, cũng như các chính sách bảo mật tương ứng của chúng, sẽ xác định thông tin cá nhân và thông tin khác có thể được chia sẻ với chúng tôi hoặc được chúng tôi nhận thông qua các công nghệ theo dõi truyền thông xã hội, khi bạn truy cập Trang web và có thể được thu thập và sử dụng bởi các Trang web Truyền thông Xã hội này. Khi được pháp luật cho phép, bằng cách cung cấp Thông tin này hoặc tương tác với Trang web của chúng tôi thông qua Trang web truyền thông xã hội, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng Thông tin từ Trang web truyền thông xã hội theo Chính sách bảo mật này.

Thông tin địa điểm. Chúng tôi thu thập thông tin thời gian thực về vị trí của bạn, chẳng hạn như quốc gia của bạn, khi bạn cung cấp thông tin đó hoặc thông qua thông tin thiết bị (chẳng hạn như địa chỉ IP) hoặc vị trí thiết bị của bạn khi bạn truy cập Trang web bằng thiết bị di động của mình.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng Thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi cho các mục đích được mô tả trong chính sách này hoặc được tiết lộ tại thời điểm thu thập hoặc với sự đồng ý của bạn, bao gồm cho các mục đích sau:

 • Cung cấp hoặc phân tích việc bạn sử dụng Trang web và nội dung, sản phẩm, chương trình và dịch vụ của nó.
 • Thực hiện các yêu cầu của bạn và bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp, bao gồm cả việc trao đổi với bạn về các giao dịch mua hoặc giao dịch của bạn.
 • Cung cấp cho bạn thông báo về tài khoản hoặc đăng ký của bạn.
 • Gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi, dịch vụ và các tính năng của Trang web.
 • Thông báo cho bạn khi bạn thắng một trong các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng của chúng tôi.
 • Thông báo cho bạn khi có các bản cập nhật Trang web và các thay đổi đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp thông qua nó.
 • Cung cấp, phát triển, duy trì, cá nhân hóa, bảo vệ và cải thiện trải nghiệm của bạn và các dịch vụ của chúng tôi trên Trang web.
 • Ước tính quy mô đối tượng và cách sử dụng của chúng tôi.
 • Lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, cho phép chúng tôi tùy chỉnh Trang web của mình theo sở thích cá nhân của bạn.
 • Tăng tốc tìm kiếm của bạn.
 • Bảo vệ chống lại, xác định và ngăn chặn gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác
 • Nhận ra bạn khi bạn sử dụng Trang web.
 • Cung cấp, tiếp thị và quảng cáo các sản phẩm, chương trình và dịch vụ từ chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi, các đối tác kinh doanh và các bên thứ ba chọn lọc mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin thu thập được để hiển thị quảng cáo cho đối tượng mục tiêu của nhà quảng cáo.
 • Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả việc lập hóa đơn và thu tiền.
 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động trên Trang web của chúng tôi có thể vi phạm các điều khoản của chúng tôi, có thể gian lận, vi phạm bản quyền hoặc các quy tắc khác hoặc có thể là bất hợp pháp, để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và để bảo vệ quyền của chúng tôi cũng như các quyền và sự an toàn của người dùng của chúng tôi và những người khác.
CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin tổng hợp và không xác định về người dùng của chúng tôi mà không bị hạn chế. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin mà chúng tôi thu thập, hoặc bạn cung cấp theo những cách sau đây hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được tiết lộ tại thời điểm thu thập:

Với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin của bạn khi bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy.

Các nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp nội dung và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp của mình có thể có quyền truy cập vào Thông tin để giúp thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện cho chúng tôi, chẳng hạn như: tạo, duy trì, lưu trữ và cung cấp Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; thực hiện tiếp thị, xử lý thanh toán, email và thực hiện đơn hàng; điều hành các cuộc thi; thực hiện nghiên cứu và phân tích; và dịch vụ khách hàng.

Quyền sở hữu mới. Cho người mua hoặc người kế thừa khác trong trường hợp sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, cho dù là hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong thông tin nào do chúng tôi nắm giữ về Trang web và người dùng của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển.

aries người đàn ông gemini phụ nữ kết hôn

Các trang được liên kết. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, bao gồm các Trang web Truyền thông Xã hội. Chúng tôi có thể tích hợp các giao diện chương trình ứng dụng truyền thông xã hội hoặc các trình cắm thêm ('Trình cắm') từ các mạng xã hội, bao gồm Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest và các trình cắm khác vào Trang web của chúng tôi. Trình cắm có thể chuyển thông tin về bạn sang nền tảng tương ứng của Trình cắm mà không cần bạn thực hiện. Thông tin này có thể bao gồm số nhận dạng người dùng nền tảng của bạn, trang web bạn đang truy cập và hơn thế nữa. Tương tác với một Trình cắm sẽ truyền thông tin trực tiếp đến mạng xã hội của Trình cắm đó và thông tin đó có thể được những người khác trên nền tảng đó nhìn thấy. Các trình cắm được kiểm soát bởi chính sách bảo mật của nền tảng tương ứng chứ không phải Chính sách của chúng tôi.

Đối tác và Chi nhánh. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cho các chi nhánh, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba (ví dụ: nhà bán lẻ, nhà quảng cáo, đại lý quảng cáo, mạng và nền tảng quảng cáo, tổ chức nghiên cứu và các công ty khác) có các hoạt động không được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này và điều đó có thể cung cấp, cung cấp, cải tiến, tiếp thị và giao tiếp với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của riêng họ. Để tìm hiểu thêm về lựa chọn của bạn, vui lòng xem Lựa chọn của bạn bên dưới. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin nhất định với các bên thứ ba để cung cấp quảng cáo cho bạn dựa trên sở thích của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Lựa chọn quảng cáo bên dưới.

Nhà tài trợ và đồng quảng cáo. Đôi khi, chúng tôi cung cấp nội dung hoặc chương trình (ví dụ: cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, khuyến mại hoặc tích hợp Trang web truyền thông xã hội) được tài trợ hoặc đồng thương hiệu với các bên thứ ba. Nhờ các mối quan hệ này, các bên thứ ba thu thập hoặc lấy Thông tin từ bạn khi bạn tham gia vào hoạt động. Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng Thông tin này của các bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét việc tiết lộ quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào như vậy để tìm hiểu về thực tiễn dữ liệu của họ trước khi bạn tham gia hoạt động.

Các Mục đích Thực thi Pháp luật và Luật pháp. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin theo quy trình pháp lý, ví dụ như theo lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa, hoặc theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin như vậy cho các bên thứ ba: (i) nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng, (ii) khi chúng tôi tin rằng cần phải điều tra, ngăn chặn hoặc có hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, (iii) để thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm Điều khoản Sử dụng, Chính sách này và đối với việc thanh toán và thu tiền, (iv) nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc khách hàng, người dùng, nhà thầu hoặc những người khác của chúng tôi, (v) theo yêu cầu khác của pháp luật.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Truyền thông Tiếp thị và Chia sẻ với Bên Thứ ba. Bạn có thể cập nhật các tùy chọn của mình liên quan đến việc nhận một số thông tin tiếp thị nhất định từ chúng tôi và việc chia sẻ thông tin cá nhân của chúng tôi với các bên thứ ba. Bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi tại privacy@astroshopee.org . Bạn cũng có thể chọn không nhận thông báo tiếp thị qua email bằng cách thực hiện theo hướng dẫn 'hủy đăng ký' được cung cấp trong mọi email bạn nhận được từ chúng tôi. Bạn cũng có thể điều chỉnh thông báo đẩy trên thiết bị di động của mình thông qua cài đặt thiết bị hoặc ứng dụng.

Lựa chọn Quảng cáo. Chúng tôi có thể làm việc với các bên thứ ba để trình bày quảng cáo và tham gia vào việc thu thập dữ liệu, báo cáo, phân tích trang web, phân phối quảng cáo và đo lường phản hồi trên Trang web của chúng tôi cũng như trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba theo thời gian. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web, pixel và công nghệ tương tự khác để thực hiện hoạt động này. Họ cũng có thể lấy thông tin về các trang web bạn truy cập, các ứng dụng bạn sử dụng và thông tin khác từ các trình duyệt và thiết bị của bạn để đưa ra quảng cáo có thể phù hợp với sở thích của bạn trên và ngoài Trang web của chúng tôi và trên các nền tảng khác. Loại quảng cáo này được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích.

Để biết thêm thông tin về quảng cáo dựa trên sở thích trên máy tính để bàn hoặc trình duyệt di động của bạn và khả năng chọn không tham gia loại quảng cáo này của các bên thứ ba, vui lòng truy cập vào Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng và / hoặc DAA Chương trình tự điều chỉnh cho quảng cáo hành vi trực tuyến . Để tìm hiểu thêm về quảng cáo dựa trên sở thích trong ứng dụng dành cho thiết bị di động và cách chọn không tham gia loại quảng cáo này của bên thứ ba, bạn có thể truy cập Lựa chọn ứng dụng . Xin lưu ý rằng mọi lựa chọn từ chối mà bạn có thể thực hiện thông qua các chương trình này sẽ chỉ áp dụng cho quảng cáo dựa trên sở thích của các bên thứ ba mà bạn chọn nhưng sẽ vẫn cho phép thu thập dữ liệu cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích, nghiên cứu và hoạt động. Bạn cũng có thể tiếp tục nhận được quảng cáo, nhưng quảng cáo đó có thể ít liên quan đến sở thích của bạn.

Quyền riêng tư của California. Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83 cho phép người dùng Trang web của chúng tôi là cư dân California yêu cầu một số thông tin liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của chúng tôi cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để thực hiện một yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@astroshopee.org .

Cookie và các công nghệ khác. Chúng tôi và các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đối tác kinh doanh có thể gửi 'cookie' đến máy tính của bạn hoặc sử dụng các công nghệ tương tự để nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn tại Trang web của chúng tôi và thông qua quảng cáo và phương tiện của chúng tôi trên Internet và các ứng dụng di động.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web, bao gồm cả Trang web của chúng tôi. Sau đó, cookie sẽ được gửi trở lại miền web gốc trong các lần truy cập tiếp theo của bạn vào miền đó. Hầu hết các trang web đều chứa các phần tử từ nhiều miền web nên khi bạn truy cập một trang web, trình duyệt của bạn có thể nhận được cookie từ một số nguồn. Cookie rất hữu ích vì chúng cho phép trang web nhận ra thiết bị của người dùng. Cookie cho phép bạn điều hướng các trang web một cách hiệu quả, ghi nhớ các tùy chọn và nói chung là cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh quảng cáo cho phù hợp với sở thích của bạn thông qua việc theo dõi quá trình duyệt của bạn trên các trang web. Cookie phiên bị xóa tự động khi bạn đóng trình duyệt của mình và các cookie liên tục vẫn còn trên thiết bị của bạn sau khi trình duyệt đóng (ví dụ: ghi nhớ tùy chọn người dùng của bạn khi bạn quay lại Trang web).

Chúng tôi cũng có thể sử dụng pixel hoặc 'đèn hiệu web' để giám sát việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Báo hiệu web là các tệp điện tử nhỏ được tích hợp vào Trang web hoặc thông tin liên lạc của chúng tôi (ví dụ: email) cho phép chúng tôi, chẳng hạn, để tính những người dùng đã truy cập các trang đó hoặc mở email hoặc các số liệu thống kê liên quan khác. Chúng tôi cũng có thể tích hợp 'Bộ phát triển phần mềm' ('SDK') vào các ứng dụng của mình để thực hiện các chức năng tương tự như cookie và báo hiệu web. Ví dụ: SDK có thể thu thập thông tin sử dụng và kỹ thuật như số nhận dạng thiết bị di động và các tương tác của bạn với Trang web và các ứng dụng di động khác.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác để giúp nhận ra trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, duy trì các tùy chọn của bạn, cung cấp các tính năng nhất định của Trang web và thu thập Thông tin về các tương tác với Trang web, nội dung của chúng tôi và thông tin liên lạc của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác (i) để cung cấp, phát triển, duy trì, cá nhân hóa, bảo vệ và cải thiện Trang web, sản phẩm, chương trình và dịch vụ của chúng tôi và để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi, (ii) để thực hiện phân tích, bao gồm cả phân tích và báo cáo về việc sử dụng và hoạt động của Trang web và tài liệu tiếp thị của chúng tôi, (iii) để bảo vệ chống lại, xác định và ngăn chặn gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác, (iv) để tạo dữ liệu tổng hợp về các nhóm hoặc danh mục người dùng của chúng tôi, (v) để đồng bộ hóa người dùng trên các thiết bị, chi nhánh, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba được chọn, và (vi) cho chúng tôi và các chi nhánh, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba được chọn để nhắm mục tiêu, cung cấp hoặc tiếp thị, sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ. Cookie và các công nghệ khác cũng tạo điều kiện thuận lợi và đo lường hiệu suất của các quảng cáo được hiển thị trên hoặc được phân phối bởi hoặc thông qua chúng tôi và / hoặc các mạng hoặc trang web khác. Bằng cách truy cập Trang web, cho dù với tư cách là người dùng đã đăng ký hay cách khác, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn đồng ý cho chúng tôi theo dõi các hoạt động của bạn và việc bạn sử dụng Trang web thông qua các công nghệ được mô tả ở trên, cũng như các công nghệ tương tự được phát triển trong tương lai và chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ theo dõi đó trong các email chúng tôi gửi cho bạn.

Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt của mình để từ chối cookie. Kiểm soát cookie thông qua kiểm soát của trình duyệt có thể không giới hạn việc sử dụng các công nghệ khác của chúng tôi. Vui lòng tham khảo cài đặt trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin. Tuy nhiên, việc chặn cookie hoặc công nghệ tương tự có thể ngăn bạn truy cập một số nội dung hoặc tính năng của chúng tôi trên Trang web. Chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu Không theo dõi vì tiêu chuẩn công nghệ thống nhất chưa được phát triển. Chúng tôi tiếp tục xem xét các công nghệ mới và có thể áp dụng một tiêu chuẩn sau khi một tiêu chuẩn được tạo ra.

Quản lý Cookie và các Công nghệ khác

Cookie cần thiết nghiêm ngặt
Những cookie này rất cần thiết để cho phép bạn di chuyển xung quanh Trang web và sử dụng các tính năng của nó. Nếu không có các cookie này, các dịch vụ bạn đã yêu cầu (chẳng hạn như điều hướng giữa các trang) sẽ không thể được cung cấp. Danh sách sau đây đưa ra một số ví dụ về các loại cookie này:

Nguồn cookie: astroshopee.com

 • Mục đích:
  • Chúng tôi sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong cookie này để quản trị hệ thống, cải thiện bảo mật và cung cấp quyền truy cập vào chức năng cần thiết trên trang web
 • Thông tin thêm: Cookie phiên (hết hạn khi trình duyệt bị đóng)
Cookie hiệu suất

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để phân tích cách khách truy cập của chúng tôi sử dụng Trang web và theo dõi hiệu suất của họ. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm chất lượng cao bằng cách tùy chỉnh dịch vụ của chúng tôi và nhanh chóng xác định và khắc phục bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie hiệu suất để theo dõi các trang nào phổ biến nhất, phương pháp liên kết giữa các trang nào là hiệu quả nhất và để xác định lý do tại sao một số trang nhận được thông báo lỗi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie này để làm nổi bật các bài báo hoặc dịch vụ của Trang web mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm dựa trên việc sử dụng Trang web của bạn. Thông tin được thu thập bởi các cookie này không được chúng tôi hoặc các nhà thầu của chúng tôi liên kết với thông tin cá nhân của bạn và chỉ được sử dụng ở dạng tổng hợp và không xác định. Danh sách sau đây đưa ra một số ví dụ về các loại cookie này:

Nguồn cookie: Google Analytics

 • Mục đích:
  • Những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin để biên soạn báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình. Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số lượng khách truy cập vào trang web, nơi khách truy cập đã đến trang web và các trang họ đã truy cập.
 • Thêm thông tin:
  • Nhấp vào đây để biết chính sách bảo mật của Google liên quan đến Google Analytics: http://www.google.com.vn/analytics/learn/privacy.html
  • Bạn có thể chọn không theo dõi bằng Google Analytics bằng cách truy cập: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=vi-GB.
  • Cookie liên tục.

Nguồn cookie: Mouseflow

 • Mục đích:
  • Chúng tôi sử dụng Mouseflow để thu thập thông tin người dùng ẩn danh cách khách truy cập trang web tương tác với các phần tử của trang. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ẩn danh này để gửi phản hồi nhằm cải thiện trải nghiệm trang web cho người dùng.
 • Thêm thông tin:
  • Nhấp vào đây để xem Chính sách Bảo mật của Mouseflow: http://mouseflow.com/privacy/
  • Nếu bạn muốn chọn không tham gia, bạn có thể làm như vậy tại https://mouseflow.com/opt-out.
  • Cookie liên tục.
Cookie chức năng

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn một số chức năng nhất định. Ví dụ: xem nội dung video, luồng trực tiếp hoặc để ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện và cung cấp các tính năng nâng cao và cá nhân hơn. Các cookie này không được sử dụng để theo dõi quá trình duyệt của bạn trên các trang web khác. Danh sách sau đây đưa ra một số ví dụ về các loại cookie này:

Nguồn cookie: Google Ajax Search

 • Mục đích:
  • Cookie này cung cấp tính năng đánh chữ có sẵn trong các thanh trên Trang web. Điều này cung cấp các đề xuất từ ​​khóa và giúp tinh chỉnh các truy vấn tìm kiếm.
 • Thêm thông tin:
  • Cookie phiên (hết hạn khi trình duyệt bị đóng)
Cookie quảng cáo

Cookie quảng cáo (hoặc cookie nhắm mục tiêu) thu thập thông tin về thói quen duyệt web liên quan đến thiết bị của bạn và được sử dụng để làm cho quảng cáo phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn. Các cookie này cũng đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và theo dõi xem quảng cáo đã được hiển thị đúng cách hay chưa. Danh sách sau đây đưa ra một số ví dụ về các loại cookie này:

Nguồn cookie: DoubleClick

 • Mục đích:
  • DoubleClick sử dụng cookie để cải thiện quảng cáo. Một số ứng dụng phổ biến là nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên những gì có liên quan đến người dùng, để cải thiện báo cáo về hiệu suất chiến dịch và tránh hiển thị quảng cáo mà người dùng đã xem.
 • Thêm thông tin:
  • Nhấp vào đây để biết chính sách bảo mật của Google về DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=vi
  • Bạn có thể chọn không theo dõi DoubleClick bằng cách truy cập https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=vi
  • Cookie liên tục.

Nguồn Cookie: Facebook Pixel

 • Mục đích:
  • Chúng tôi sử dụng pixel Facebook như một phương tiện để hiểu rõ hơn về người dùng của mình, để tùy chỉnh nội dung và quảng cáo, cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và phân tích lưu lượng truy cập vào trang web. Dữ liệu thu thập được vẫn ẩn danh. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể xem dữ liệu cá nhân của bất kỳ người dùng cá nhân nào. Tuy nhiên, dữ liệu thu thập được sẽ được Facebook lưu lại và xử lý.
 • Thêm thông tin:
  • Facebook có thể kết nối dữ liệu với tài khoản Facebook của bạn và sử dụng dữ liệu cho mục đích quảng cáo của riêng họ, phù hợp với chính sách bảo mật của họ được tìm thấy trong: https://www.facebook.com/about/privacy/
  • Nếu bạn muốn chọn không tham gia, bạn có thể làm như vậy tại https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
  • Cookie liên tục.

Cookie Quảng cáo có thể được sử dụng bởi các trang web truyền thông xã hội được liên kết từ Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như nút 'Chia sẻ' hoặc trình phát âm thanh / video được nhúng. Những cookie này cũng cung cấp chức năng được yêu cầu. Các trang web truyền thông xã hội như vậy đặt cookie quảng cáo xuống cả khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi và khi bạn sử dụng dịch vụ của họ và điều hướng khỏi Trang web của chúng tôi. Thực hành cookie của một số trang web truyền thông xã hội này được nêu dưới đây:

TRUY CẬP, SỬA CHỮA VÀ XÓA THÔNG TIN CỦA BẠN

Để hỏi về thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập trực tuyến về bạn từ Trang web mà Chính sách Bảo mật này được đăng trên đó hoặc để sửa thông tin cá nhân đó, bạn có thể gửi email cho chúng tôi đến privacy@astroshopee.org . Bạn có thể yêu cầu và yêu cầu xóa các Đóng góp của người dùng bằng cách gửi email privacy@astroshopee.org với yêu cầu của bạn và chỉ định Đóng góp của người dùng cụ thể mà bạn muốn xóa. Chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào nếu chúng tôi tin rằng hành động đó sẽ vi phạm bất kỳ luật hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc khiến thông tin không chính xác. Việc xóa các Đóng góp của người dùng của bạn khỏi Trang web không đảm bảo xóa hoàn toàn hoặc toàn diện các Đóng góp của Người dùng đó khỏi Trang web vì các bản sao vẫn có thể xem được trong các trang được lưu trữ và lưu trữ hoặc có thể đã được sao chép hoặc lưu trữ bởi người dùng của Trang web khác. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bất kỳ bản tin hoặc các email quảng cáo khác nhau bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết 'hủy đăng ký' được cung cấp trong các thông báo đó. Bạn không thể chọn không tham gia các thông tin liên quan đến Trang web, chẳng hạn như xác minh tài khoản, xác nhận mua hàng và tin nhắn quản trị, miễn là bạn đã đăng ký với Trang web.

XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN

Trang web được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Chúng tôi có thể giới hạn tính khả dụng của Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được mô tả trên Trang web cho bất kỳ người nào hoặc khu vực địa lý vào bất kỳ lúc nào. Nếu bạn chọn truy cập Trang web từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn tự chịu rủi ro.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật thích hợp để bảo mật Trang web. Thật không may, việc truyền tải thông tin qua Internet và các nền tảng di động không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn. Mọi việc truyền tải thông tin cá nhân qua Internet đều do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bất kỳ cài đặt bảo mật hoặc biện pháp bảo mật nào mà chúng tôi cung cấp. Sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn cũng phụ thuộc vào bạn. Khi chúng tôi cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu để truy cập vào một số phần của Trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Bạn không nên chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Bảo mật này bằng cách đặt một thông báo trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ kiểm tra lại và xem xét Chính sách này để bạn biết về mọi thay đổi gần đây.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO

Mối quan tâm về quyền riêng tư. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc khiếu nại nào về quyền riêng tư trên Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại astroshopee Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Centre, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9 Floor, East Hollywood , CA, 90069, USA hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@astroshopee.org . Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời bạn một cách kịp thời và chuyên nghiệp nhằm giải đáp các thắc mắc và giải quyết các mối quan tâm của bạn. © astroshopee Digital Media, LLC. Đã đăng ký Bản quyền. Purpleclover và Purpleclover.com là thương hiệu của astroshopee Digital Media, LLC

THÔNG BÁO RIÊNG TƯ DÀNH CHO CÁC DÂN CƯ CALIFORNIA

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 1 năm 2020

THÔNG BÁO RIÊNG TƯ DÀNH CHO DÂN CƯ CALIFORNIA bổ sung thông tin có trong Chính sách Bảo mật này và chỉ áp dụng cho khách truy cập, người dùng và những người khác cư trú tại Tiểu bang California ('người tiêu dùng' hoặc 'bạn'), đồng thời cung cấp thông tin liên quan đến quyền của người tiêu dùng theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 ('CCPA') và một số luật về quyền riêng tư khác của California. Bất kỳ thuật ngữ nào được định nghĩa trong CCPA đều có cùng ý nghĩa khi được sử dụng trong thông báo này.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập thông tin xác định, liên quan, mô tả, tham chiếu, có khả năng được liên kết hoặc có thể được liên kết hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một người tiêu dùng hoặc thiết bị cụ thể ('thông tin cá nhân'). Đặc biệt, chúng tôi đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây về người tiêu dùng trong vòng mười hai (12) tháng qua:

 • Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác (chẳng hạn như lịch sử duyệt web)
 • Dữ liệu vị trí địa lý (chẳng hạn như vị trí chính xác của thiết bị của bạn)

Thông tin cá nhân không bao gồm:

 • Thông tin công khai có sẵn từ hồ sơ chính phủ.
 • Thông tin người tiêu dùng tổng hợp hoặc không được xác định.
 • Thông tin bị loại trừ khỏi phạm vi của CCPA, như:
  • thông tin sức khỏe hoặc y tế được đề cập trong Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế năm 1996 (HIPAA) và Đạo luật bảo mật thông tin y tế của California (CMIA) hoặc dữ liệu thử nghiệm lâm sàng;
  • thông tin cá nhân được điều chỉnh bởi một số luật bảo mật cụ thể theo lĩnh vực, bao gồm Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng (FRCA), Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA) hoặc Đạo luật Bảo mật Thông tin Tài chính California (FIPA) và Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của Người lái xe năm 1994.

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin sử dụng và kỹ thuật nhất định khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc tương tác với các quảng cáo và nội dung trực tuyến của chúng tôi, chẳng hạn như loại thiết bị, trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất, địa chỉ IP, cài đặt thiết bị và trình duyệt , các trang web bạn truy cập, thông tin về cách bạn tương tác với Trang web của chúng tôi và của các đối tác bên thứ ba của chúng tôi (chẳng hạn như những trang bạn truy cập) và thông tin cho phép chúng tôi nhận ra và liên kết hoạt động của bạn trên các thiết bị và trang web. Chúng tôi có thể nhận ra thiết bị của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm và quảng cáo được cá nhân hóa trên các thiết bị bạn sử dụng.

Xin lưu ý rằng một số công ty nhất định đặt các công nghệ theo dõi như cookie trên Trang web của chúng tôi để cho phép các công ty đó nhận thông tin về hoạt động của bạn trên Trang web của chúng tôi được liên kết với trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Xem của chúng tôi Chính sách Cookie (Bên ngoài Liên minh Châu Âu) ở trên để biết thêm thông tin về việc theo dõi trên Trang web của chúng tôi và cách chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin này. Các công ty này có thể sử dụng dữ liệu đó để tùy chỉnh nội dung cho bạn và để phân phát cho bạn các quảng cáo có liên quan hơn trên Trang web của chúng tôi hoặc các công ty khác, thay mặt chúng tôi và đại diện cho các nhà quảng cáo khác. Nếu bạn đưa ra yêu cầu chọn không tham gia và bạn muốn chọn không tham gia theo dõi dựa trên cookie cho mục đích quảng cáo, xin lưu ý rằng bạn sẽ cần điều chỉnh riêng cài đặt trình duyệt và đặt tùy chọn của mình như được mô tả trong Chính sách cookie (Bên ngoài Liên minh Châu Âu) ở trên.

Bạn có thể truy cập các tính năng của Trang web thông qua cộng đồng, diễn đàn và các trang web truyền thông xã hội, dịch vụ, trình cắm và ứng dụng được tạo bởi các nhà cung cấp truyền thông xã hội ('Trang web truyền thông xã hội'). Cài đặt quyền riêng tư của bạn trên các Trang web truyền thông xã hội như vậy, cũng như các chính sách bảo mật tương ứng của chúng, sẽ xác định thông tin cá nhân và thông tin khác có thể được chia sẻ với chúng tôi hoặc được chúng tôi nhận thông qua các công nghệ theo dõi mạng xã hội khi bạn truy cập Trang web và có thể được thu thập và sử dụng bởi các Trang web Truyền thông Xã hội này. Khi được pháp luật cho phép, bằng cách cung cấp Thông tin này hoặc tương tác với Trang web của chúng tôi thông qua các Trang web Truyền thông Xã hội, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng Thông tin từ Trang Truyền thông Xã hội theo Chính sách Bảo mật này.

Thông tin địa điểm. Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí chung của bạn, chẳng hạn như quốc gia hoặc địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi thu thập vị trí chính xác của thiết bị của bạn khi bạn truy cập Trang web bằng thiết bị di động của mình. Không phải tất cả thông tin này đều được giữ lại và không phải tất cả thông tin này đều có thể liên kết được với bạn.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích được mô tả trong chính sách này hoặc được tiết lộ tại thời điểm thu thập hoặc với sự đồng ý của bạn, bao gồm cho các mục đích sau:

 • Cung cấp hoặc phân tích việc bạn sử dụng Trang web và nội dung, sản phẩm, chương trình và dịch vụ của nó.
 • Gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi, dịch vụ và các tính năng của Trang web.
 • Thông báo cho bạn khi bạn thắng một trong các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng của chúng tôi.
 • Thông báo cho bạn khi có các bản cập nhật Trang web và các thay đổi đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp thông qua nó.
 • Cung cấp, phát triển, duy trì, cá nhân hóa, bảo vệ và cải thiện trải nghiệm của bạn và các dịch vụ của chúng tôi trên Trang web.
 • Ước tính quy mô đối tượng và cách sử dụng của chúng tôi.
 • Lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, cho phép chúng tôi tùy chỉnh Trang web của mình theo sở thích cá nhân của bạn.
 • Tăng tốc tìm kiếm của bạn.
 • Bảo vệ chống lại, xác định và ngăn chặn gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác
 • Nhận ra bạn khi bạn sử dụng Trang web.
 • Cung cấp, tiếp thị và quảng cáo các sản phẩm, chương trình và dịch vụ từ chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi cũng như các đối tác kinh doanh mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin thu thập được để hiển thị quảng cáo cho đối tượng mục tiêu của nhà quảng cáo.
 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động trên Trang web của chúng tôi có thể vi phạm các điều khoản của chúng tôi, có thể gian lận, vi phạm bản quyền hoặc các quy tắc khác hoặc có thể là bất hợp pháp, để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và để bảo vệ quyền của chúng tôi cũng như các quyền và sự an toàn của người dùng của chúng tôi và những người khác.
 • Xác minh danh tính của bạn liên quan đến các yêu cầu CCPA được đưa ra dưới đây.
CÁC NGUỒN TỪ MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân tự động từ thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng các công cụ theo dõi để thu thập thông tin khi bạn sử dụng hoặc tương tác với Trang web, quảng cáo và nội dung trực tuyến cũng như email của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ các cơ sở dữ liệu có sẵn công khai.

Chúng tôi lấy thông tin cá nhân từ các nhà cung cấp mà chúng tôi thuê để làm việc thay mặt chúng tôi. Ví dụ: các nhà cung cấp lưu trữ hoặc duy trì các trang web của chúng tôi và gửi email quảng cáo cho chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể lấy thông tin cá nhân từ các bên khác, chẳng hạn như khi các đối tác tiếp thị chung hoặc mạng quảng cáo chia sẻ thông tin với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin từ các Trang web Truyền thông Xã hội, như được mô tả ở trên.

CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác vì mục đích kinh doanh của chúng tôi. Trong mười hai (12) tháng trước đó, chúng tôi đã tiết lộ loại thông tin cá nhân sau cho mục đích kinh doanh của riêng chúng tôi:

 • Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác (chẳng hạn như lịch sử duyệt web)

Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin cá nhân ở trên cho mục đích kinh doanh của chúng tôi cho các loại bên sau:

 • Các chi nhánh của chúng tôi.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Các bên thứ ba mà bạn hoặc đại lý của bạn cho phép chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

Trong mười hai (12) tháng trước đó, chúng tôi đã không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào theo hiểu biết của chúng tôi về CCPA. Theo hiểu biết của chúng tôi về CCPA, Công ty sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn trong tương lai mà không cung cấp thông báo cho bạn và cho bạn cơ hội từ chối vào thời điểm đó.

QUYỀN VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN

CCPA cung cấp cho người tiêu dùng (cư dân California) các quyền cụ thể về thông tin cá nhân của họ. Phần này mô tả các quyền CCPA của bạn và giải thích cách thực hiện các quyền đó.

Quyền truy cập thông tin cụ thể và quyền chuyển dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ một số thông tin nhất định cho bạn về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong 12 tháng qua. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng của bạn, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn một số hoặc tất cả những điều sau tùy thuộc vào yêu cầu của bạn:

bọ cạp và kim ngưu trên giường
 • Các phần thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn (còn được gọi là yêu cầu chuyển dữ liệu).
 • Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn.
 • Các loại nguồn thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được về bạn.
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của chúng tôi để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân đó.
 • Các danh mục của các bên khác mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân đó.
 • Nếu chúng tôi bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh, hai danh sách riêng biệt sẽ tiết lộ:
  • bán hàng, xác định danh mục thông tin cá nhân mà từng danh mục người nhận đã mua; và
  • tiết lộ cho mục đích kinh doanh, xác định các loại thông tin cá nhân mà mỗi loại người nhận có được.

Quyền yêu cầu xóa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và giữ lại, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng của bạn, chúng tôi sẽ xóa (và chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi áp dụng ngoại lệ.

Thực hiện quyền truy cập, khả năng cung cấp dữ liệu và quyền xóa

Để thực hiện quyền truy cập, khả năng di chuyển dữ liệu và quyền xóa được mô tả ở trên, vui lòng gửi yêu cầu của người tiêu dùng cho chúng tôi bằng cách:

 • Gọi cho chúng tôi theo số: 1-866-522-5025
 • Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: privacy@astroshopee.org

Chỉ bạn hoặc người được bạn ủy quyền thay mặt bạn mới có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

Bạn chỉ có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng về quyền truy cập hoặc khả năng chuyển dữ liệu hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng. Yêu cầu của người tiêu dùng phải:

 • Cung cấp địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ hợp lệ hoặc thông tin đầy đủ khác cho phép chúng tôi xác minh một cách hợp lý bạn là người mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân hoặc đại diện được ủy quyền.
 • Mô tả yêu cầu của bạn với đầy đủ chi tiết cho phép chúng tôi hiểu, đánh giá và phản hồi đúng yêu cầu.

Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin cá nhân nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn hoặc thẩm quyền của người đại diện của bạn để đưa ra yêu cầu và xác nhận thông tin cá nhân liên quan đến bạn. Đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng không yêu cầu bạn phải tạo tài khoản với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp trong yêu cầu của người tiêu dùng để xác minh danh tính của người yêu cầu hoặc thẩm quyền thực hiện yêu cầu.

Định dạng và thời gian phản hồi

Chúng tôi cố gắng trả lời yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đó. Nếu chúng tôi yêu cầu thêm thời gian (lên đến 90 ngày), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do và thời gian gia hạn bằng văn bản. Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi phản hồi bằng văn bản cho tài khoản đó. Nếu bạn không có tài khoản với chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi phản hồi bằng văn bản của chúng tôi bằng thư hoặc điện tử, tùy theo lựa chọn của bạn. Mọi tiết lộ mà chúng tôi cung cấp sẽ chỉ bao gồm khoảng thời gian 12 tháng trước khi nhận được yêu cầu. Phản hồi mà chúng tôi cung cấp cũng sẽ giải thích lý do chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu, nếu có. Đối với các yêu cầu về khả năng di chuyển dữ liệu, chúng tôi sẽ chọn một định dạng để cung cấp thông tin cá nhân của bạn có thể sử dụng được và sẽ cho phép bạn truyền thông tin từ thực thể này sang thực thể khác mà không bị cản trở.

Thay đổi đối với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có quyền sửa đổi thông báo bảo mật này theo quyết định của chúng tôi và bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với thông báo bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua một thông báo trên trang chủ trang web của chúng tôi.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc khiếu nại nào về quyền riêng tư trên Trang web, cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, lựa chọn và quyền của bạn liên quan đến việc sử dụng đó hoặc muốn thực hiện các quyền của bạn theo luật của California, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại astroshopee Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Centre, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., Tầng 9, East Hollywood, CA, 90069, USA, gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@astroshopee.org hoặc gọi theo số 1-866-522-5025.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CHO NGƯỜI DÙNG EU

Ngày có hiệu lực: 25 tháng 5 năm 2018

GIỚI THIỆU

astroshopee Digital Media, LLC d / b / a astroshopee Industries, các chi nhánh và công ty con của nó ('astroshopee', 'chúng tôi', 'chúng tôi' hoặc 'của chúng tôi') coi trọng quyền riêng tư của người dùng và người đăng ký của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng minh bạch về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin của bạn (như được định nghĩa bên dưới), để bảo mật Thông tin của bạn và cung cấp cho bạn những lựa chọn có ý nghĩa. Chính sách Bảo mật này ('Chính sách') mô tả các thực tiễn về quyền riêng tư cho www.astroshopee.com trang web ('Trang web'), được sở hữu và điều hành, toàn bộ hoặc một phần, bởi astroshopee. Chính sách này giải thích cách Thông tin của bạn được thu thập, sử dụng và tiết lộ bởi astroshopee với tư cách là người kiểm soát dữ liệu.

Chính sách này áp dụng cho thực tiễn thông tin trực tuyến của chúng tôi cho Trang web đối với người dùng trong Liên minh Châu Âu. Chính sách này không áp dụng cho dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua bất kỳ trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào, bao gồm cả các trang web mà bạn có thể truy cập thông qua Trang web. Các trang web và ứng dụng đó có thể có chính sách bảo mật của riêng chúng, chúng tôi khuyến khích bạn đọc trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trên hoặc thông qua chúng.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến Thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, không sử dụng Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi thực hiện thay đổi được coi là chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra Chính sách định kỳ để biết các cập nhật.

CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ

Trang web của chúng tôi được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là Thông tin chúng tôi thu thập sẽ được chúng tôi xử lý tại Hoa Kỳ, một quốc gia có tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân thấp hơn Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, khi chúng tôi cung cấp Trang web và dịch vụ của mình cho cư dân ở Liên minh Châu Âu, astroshopee do đó cũng phải tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu, đặc biệt là Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu (GDPR).

dấu hiệu hoàng đạo cho ngày 26 tháng 5

astroshopee đang trong quá trình chỉ định đại diện của EU và sẽ thông báo cho bạn thông qua phiên bản cập nhật của Chính sách này sau khi đại diện của EU đã được chỉ định.

Chúng tôi sử dụng các công cụ tương tự như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn phù hợp với GDPR khi chuyển<

Thông tin của bạn bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc cho các bên thứ ba.Chúng tôi cũng có thể giới hạn tính khả dụng của Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được mô tả trên Trang web cho bất kỳ người nào hoặc khu vực địa lý vào bất kỳ lúc nào.

TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI

Trang web không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi mà không được sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào về trẻ em dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@astroshopee.org

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập và kết hợp các loại thông tin khác nhau với nhau và gọi chung tất cả thông tin này trong Chính sách Bảo mật này là 'Thông tin'. Dưới đây là loại Thông tin chúng tôi có thể thu thập:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như:

 • khi bạn đăng ký hoặc sử dụng Trang web, hoặc đăng ký bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân mà bạn có thể được nhận dạng, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc bất kỳ các chi tiết liên hệ khác.
 • khi bạn sử dụng Trang web để giao tiếp với người khác hoặc đăng, tải lên, hiển thị hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung nào như nhận xét, ảnh, video, email, tệp đính kèm, đầu vào bằng giọng nói và các nội dung khác do bạn tạo (gọi chung là 'Đóng góp của người dùng') ở chế độ công khai các khu vực của Trang web. Các Đóng góp của Người dùng của bạn có thể được truyền cho những người khác và chúng tôi không thể kiểm soát hành động của các bên thứ ba mà bạn có thể chọn để chia sẻ Đóng góp của Người dùng của mình. Chúng tôi cũng không thể ngăn cản việc sử dụng thêm Thông tin này sau khi nó được công khai.
 • chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp Thông tin của bạn khi bạn tham gia cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng do chúng tôi tài trợ hoặc trả lời các cuộc khảo sát mà chúng tôi có thể đăng và yêu cầu hoàn thành trên Trang web.
 • khi bạn liên hệ với chúng tôi để báo cáo sự cố với Trang web hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu chung nào khác. Chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ và bản sao thư từ của bạn (bao gồm địa chỉ e-mail, số điện thoại và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn đã cung cấp).
 • khi bạn đăng ký bất kỳ dịch vụ trả phí nào hoặc đặt bất kỳ đơn hàng nào trên Trang web, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện thông qua Trang web và việc thực hiện bất kỳ đơn hàng nào (lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin tài chính trước khi đặt hàng thông qua Trang web).
 • khi bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm, lịch sử xem, lượt xem trang, xem nội dung chúng tôi cung cấp hoặc cài đặt bất kỳ trình cắm nào của chúng tôi.

Thông tin kỹ thuật, cách sử dụng và phân tích.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin sử dụng và kỹ thuật nhất định khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như loại thiết bị, trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất, địa chỉ IP, cài đặt thiết bị và trình duyệt, các trang web bạn truy cập, bao gồm thông tin về cách bạn tương tác với Trang web của chúng tôi và của các đối tác bên thứ ba của chúng tôi và thông tin cho phép chúng tôi nhận ra và liên kết hoạt động của bạn trên các thiết bị và Trang web. Chúng tôi có thể nhận ra thiết bị của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm và quảng cáo được cá nhân hóa trên các thiết bị bạn sử dụng. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin đó khi có sự đồng ý trước của bạn. Vui lòng xem Lựa chọn của Bạn và phần Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Bạn có thể truy cập các tính năng của Trang web thông qua các cộng đồng, diễn đàn và các trang web truyền thông xã hội, dịch vụ, trình cắm và ứng dụng của bên thứ ba ('Trang web truyền thông xã hội'). Cài đặt quyền riêng tư của bạn trên các Trang web Truyền thông Xã hội đó, cũng như các chính sách bảo mật tương ứng của chúng, sẽ xác định thông tin cá nhân và thông tin khác có thể được các Trang web Truyền thông Xã hội này thu thập và sử dụng.

Thông tin địa điểm.

Chúng tôi có quyền truy cập Thông tin về vị trí của bạn, chẳng hạn như quốc gia của bạn, khi bạn cung cấp hoặc thông qua thông tin thiết bị (chẳng hạn như địa chỉ IP) hoặc vị trí thiết bị của bạn khi bạn truy cập Trang web bằng thiết bị di động của mình. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin đó khi có sự đồng ý trước của bạn.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có cơ sở pháp lý nào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích hợp pháp. Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cũng sẽ được chứng minh dựa trên một hoặc nhiều 'cơ sở xử lý' pháp lý được cung cấp trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR).

Bảng dưới đây có giải thích về phạm vi của các cơ sở xử lý pháp lý khác nhau có sẵn theo GDPR mà astroshopee dựa vào khi thu thập Thông tin:

Thực hiện hợp đồng: nơi chúng tôi yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn để ký hợp đồng với bạn và cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Quyền lợi hợp pháp: nơi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do của chúng tôi để sử dụng dữ liệu đó lớn hơn mọi phương hại đến quyền bảo vệ dữ liệu của bạn.

Yêu cầu pháp lý: khi dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi bảo vệ, truy tố hoặc đưa ra khiếu nại chống lại bạn, chúng tôi hoặc bên thứ ba.

Các nghĩa vụ và quyền hợp pháp của chúng tôi: nơi chúng tôi được yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo nghĩa vụ luật định trong Liên minh Châu Âu.

Bằng lòng: khi bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (trong trường hợp đó, bạn sẽ được đưa ra một mẫu đơn đồng ý liên quan đến bất kỳ việc sử dụng nào như vậy và bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho privacy@astroshopee.org

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi:

 • Sử dụng thông tin:
  • Chúng tôi sử dụng Thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn để đáp ứng các yêu cầu của bạn về sản phẩm, ứng dụng, dịch vụ và nội dung cũng như cung cấp, phát triển, duy trì, cá nhân hóa, bảo vệ và cải thiện trải nghiệm của bạn cũng như các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Thông tin được thu thập trên các trang web của mình để (i) cung cấp nội dung, sản phẩm, dịch vụ và cập nhật (ii) cung cấp thông báo về tài khoản hoặc đăng ký của bạn, (iii) cho phép bạn đọc và đăng nhận xét, hoặc (iv) cho phép bạn tham gia chương trình khuyến mãi, cuộc thi và rút thăm trúng thưởng.
 • Cơ sở xử lý theo GDPR:
  • Thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý; và với sự đồng ý của bạn (nếu cần)
 • Sở thích hợp pháp (nếu thích hợp)
  • Cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; tăng hiệu quả; bảo vệ chống lại gian lận; lưu giữ thông tin chi tiết về việc sử dụng trước đây của bạn về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mà bạn có thể đã mua hoặc quan tâm, để gợi ý cho bạn các sản phẩm khác có thể được quan tâm.

Tiếp thị.

 • Sử dụng thông tin:
  • Chúng tôi sử dụng Thông tin mà chúng tôi thu thập được để (i) gửi cho bạn thông tin về các chương trình khuyến mại, dịch vụ và các tính năng của chúng tôi, (ii) cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích và vị trí của bạn, (iii) tham gia với các tính năng, hoạt động tương tác và Trang web truyền thông xã hội để cung cấp bạn có hoặc cho phép các Trang web Truyền thông Xã hội cung cấp cho bạn các quảng cáo dựa trên sở thích của bạn, (iv) đôi khi chúng tôi cũng sử dụng Thông tin này để cung cấp, tiếp thị hoặc quảng cáo các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ cho bạn từ chúng tôi và các chi nhánh, doanh nghiệp của chúng tôi các đối tác và các bên thứ ba được chọn, hoặc (v) cho chúng tôi và các chi nhánh, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba được chọn để nhắm mục tiêu, cung cấp hoặc quảng cáo các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.
 • Cơ sở xử lý theo GDPR:
  • Lợi ích hợp pháp và với sự đồng ý của bạn (nếu cần)
 • Sở thích hợp pháp (nếu thích hợp)
  • Quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho người dùng, cung cấp các ưu đãi, cơ hội và dịch vụ phù hợp mà bạn có thể quan tâm.

Giao tiếp với bạn.

 • Sử dụng thông tin:
  • Chúng tôi sử dụng Thông tin về bạn để liên lạc với bạn, chẳng hạn như (i) để thông báo cho bạn khi bạn thắng một trong các cuộc thi hoặc trò rút thăm trúng thưởng của chúng tôi hoặc khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với chính sách hoặc điều khoản của mình, (ii) để trả lời các thắc mắc của bạn, hoặc (iii) ) để liên hệ với bạn về tài khoản của bạn.
 • Cơ sở xử lý theo GDPR:
  • Thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý; và với sự đồng ý của bạn (nếu cần)
 • Sở thích hợp pháp (nếu thích hợp)
  • Cung cấp và / hoặc truyền đạt thông tin quan trọng; tăng hiệu quả; quản lý, cải tiến hoặc phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới; thống kê tổng hợp.

Vì mục đích bảo mật và để phân tích và liên tục cải tiến Trang web và dịch vụ của chúng tôi.

 • Sử dụng thông tin:
  • Chúng tôi sử dụng thông tin kỹ thuật và sử dụng để cải thiện thiết kế, chức năng và nội dung của chúng tôi và cho phép chúng tôi cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với nội dung và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Thông tin này (i) để cung cấp, phát triển, duy trì, cá nhân hóa, bảo vệ và cải tiến các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi và để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi, (ii) để thực hiện phân tích, bao gồm phân tích và báo cáo về việc sử dụng và hiệu suất , (iii) để bảo vệ chống lại, xác định và ngăn chặn gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác, (iv) để tạo dữ liệu tổng hợp về các nhóm hoặc danh mục người dùng của chúng tôi và (iv) để ngăn chặn gian lận.
 • Cơ sở xử lý theo GDPR:
  • Thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý, lợi ích hợp pháp và với sự đồng ý của bạn (nếu được yêu cầu)
 • Sở thích hợp pháp (nếu thích hợp)
  • Đánh giá thông tin từ các lượt truy cập và tương tác của bạn với Trang web để hiểu rõ hơn về việc sử dụng chúng để chúng tôi có thể phát triển trải nghiệm người dùng trực quan hơn.

Tiếp thị bằng và bằng các mạng xã hội của bên thứ ba.

 • Sử dụng thông tin:
  • Chúng tôi sử dụng Thông tin của bạn khi bạn tương tác với các tính năng mạng xã hội của bên thứ ba để phân phát quảng cáo cho bạn và tương tác với bạn trên các mạng xã hội của bên thứ ba. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của các tính năng này, dữ liệu hồ sơ mà chúng tôi thu được về bạn và tìm hiểu cách chọn không tham gia bằng cách xem lại thông báo bảo mật của các mạng xã hội bên thứ ba có liên quan.
 • Cơ sở xử lý theo GDPR:
  • Lợi ích hợp pháp và với sự đồng ý của bạn khi chúng tôi hoặc bất kỳ mạng xã hội bên thứ ba nào có được (nếu được yêu cầu)
 • Sở thích hợp pháp (nếu thích hợp)
  • Đánh giá thông tin từ các lượt truy cập và tương tác của bạn với các Trang web để hiểu rõ hơn về việc sử dụng chúng để chúng tôi có thể phát triển trải nghiệm người dùng trực quan hơn, cung cấp các ưu đãi, cơ hội và dịch vụ phù hợp mà bạn có thể quan tâm.

Tuân thủ và thay đổi cấu trúc kinh doanh của chúng tôi.

 • Sử dụng thông tin:
  • Chúng tôi sử dụng Thông tin chúng tôi thu thập để phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi, có thể là gian lận, vi phạm bản quyền hoặc các luật khác, để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và để bảo vệ quyền của chúng tôi cũng như quyền và sự an toàn của người dùng của chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ người mua lại hoặc nhà đầu tư tiềm năng nào trong bất kỳ bộ phận nào của hoạt động kinh doanh của astroshopee cho mục đích mua lại hoặc đầu tư đó.
 • Cơ sở xử lý theo GDPR:
  • Thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý
 • Sở thích hợp pháp (nếu thích hợp)
  • Bảo vệ lợi ích kinh doanh, tài sản và các quyền khác của chúng tôi, bảo vệ quyền riêng tư, an toàn và các quyền khác của công chúng.
CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN

astroshopee kiểm soát Thông tin của bạn và được coi là người kiểm soát dữ liệu như được định nghĩa trong GDPR. Chúng tôi có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin tổng hợp và không xác định về người dùng của chúng tôi mà không bị hạn chế.

Khi chúng tôi tham gia vào các bộ xử lý dữ liệu xử lý dữ liệu cá nhân bên ngoài EEA, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng sẽ có mức độ bảo vệ thích hợp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ pháp lý điều chỉnh việc chuyển giao đó, chẳng hạn như các công cụ tương tự như các điều khoản hợp đồng mẫu, sự đồng ý của các cá nhân hoặc các cơ sở pháp lý khác được các yêu cầu pháp lý hiện hành cho phép.

Một số quốc gia bên ngoài EEA đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt cung cấp các biện pháp bảo vệ về cơ bản tương đương như luật bảo vệ dữ liệu của EEA. Luật bảo vệ dữ liệu của EU cho phép astroshopee tự do chuyển dữ liệu cá nhân đến các quốc gia như vậy. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@astroshopee.org nếu bạn muốn xem bản sao các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi áp dụng liên quan đến việc xuất dữ liệu cá nhân của bạn.

Các nhà cung cấp dịch vụ . Chúng tôi đã thuê các loại bộ xử lý dữ liệu sau thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân: nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp nội dung và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp của mình có thể có quyền truy cập Thông tin để giúp thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện cho chúng tôi, bao gồm: tạo, duy trì, lưu trữ và phân phối các Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; tiến hành tiếp thị (ví dụ: cung cấp cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu với sự đồng ý thích hợp); xử lý thanh toán, email và thực hiện đơn hàng; điều hành các cuộc thi; thực hiện nghiên cứu và phân tích; và dịch vụ khách hàng.

Tiếp thị bởi các chi nhánh và bên thứ ba. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cho các chi nhánh, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba (ví dụ: nhà bán lẻ, nhà quảng cáo, đại lý quảng cáo, mạng và nền tảng quảng cáo, tổ chức nghiên cứu và các công ty khác) có các hoạt động không được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này và sẽ đóng vai trò kiểm soát. Các bên này có thể cung cấp, chào bán, cải tiến, tiếp thị và giao tiếp với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của riêng họ. Chúng tôi sẽ luôn yêu cầu sự đồng ý trước của bạn trước bất kỳ tiết lộ nào như vậy.

Nhà tài trợ và đồng quảng cáo . Đôi khi, chúng tôi cung cấp nội dung hoặc chương trình (ví dụ: cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, khuyến mại hoặc tích hợp Trang web truyền thông xã hội) được tài trợ hoặc đồng thương hiệu với các bên thứ ba. Nhờ các mối quan hệ này, các bên thứ ba thu thập hoặc lấy Thông tin từ bạn khi bạn tham gia vào hoạt động. Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng Thông tin này của các bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét việc tiết lộ quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào như vậy để tìm hiểu về thực tiễn dữ liệu của họ trước khi bạn tham gia hoạt động.

Các trang được liên kết . Một số Trang web chứa các liên kết đến các trang web khác, bao gồm các Trang web Truyền thông Xã hội. Chúng tôi có thể tích hợp các giao diện chương trình ứng dụng truyền thông xã hội hoặc các trình cắm thêm ('Trình cắm') từ các mạng xã hội, bao gồm Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest và những người khác, vào Trang web của chúng tôi. Trình cắm có thể chuyển thông tin về bạn sang nền tảng tương ứng của Trình cắm mà không cần bạn thực hiện. Thông tin này có thể bao gồm số nhận dạng người dùng nền tảng của bạn, trang web bạn đang truy cập và hơn thế nữa. Tương tác với một Trình cắm sẽ truyền thông tin trực tiếp đến mạng xã hội của Trình cắm đó và thông tin đó có thể được những người khác trên nền tảng đó nhìn thấy. Các trình cắm được kiểm soát bởi chính sách bảo mật của nền tảng tương ứng chứ không phải Chính sách của chúng tôi.

Mục đích thực thi pháp luật và pháp luật . Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin theo quy trình pháp lý, ví dụ như theo lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa, hoặc theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin như vậy cho các bên thứ ba: (i) nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng, (ii) khi chúng tôi tin rằng cần phải điều tra, ngăn chặn hoặc có hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, (iii) để thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm Điều khoản Sử dụng, Chính sách này và đối với việc thanh toán và thu tiền, (iv) nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc khách hàng, người dùng, nhà thầu hoặc những người khác của chúng tôi, (v) theo yêu cầu khác của pháp luật.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Truyền thông Tiếp thị và Chia sẻ với Bên Thứ ba. Nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin và / hoặc thông tin tiếp thị, bạn có cơ hội chọn tùy chọn của mình liên quan đến việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và việc chúng tôi chia sẻ Thông tin với các đối tác cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ.

Bạn có thể cập nhật các tùy chọn của mình liên quan đến việc nhận một số thông tin tiếp thị nhất định từ chúng tôi và việc chia sẻ thông tin cá nhân của chúng tôi với các bên thứ ba. Bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi tại privacy@astroshopee.org . Bạn cũng có thể chọn không nhận thông báo tiếp thị qua email bằng cách thực hiện theo hướng dẫn 'hủy đăng ký' được cung cấp trong mọi email bạn nhận được từ chúng tôi. Bạn cũng có thể điều chỉnh thông báo đẩy trên thiết bị di động của mình thông qua cài đặt thiết bị hoặc ứng dụng.

Lựa chọn Quảng cáo . Chúng tôi có thể làm việc với các bên thứ ba để trình bày quảng cáo và tham gia vào việc thu thập dữ liệu, báo cáo, phân tích trang web, phân phối quảng cáo và đo lường phản hồi trên Trang web của chúng tôi cũng như trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba theo thời gian. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web, pixel và công nghệ tương tự khác để thực hiện hoạt động này. Họ cũng có thể lấy thông tin về các trang web bạn truy cập, ứng dụng bạn sử dụng và thông tin khác từ các trình duyệt và thiết bị của bạn để đưa ra quảng cáo có thể phù hợp với sở thích của bạn trên và ngoài Trang web của chúng tôi và trên các nền tảng khác. Loại quảng cáo này được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích và có thể được sử dụng để kết hợp các trình duyệt và thiết bị khác nhau với mục đích phân tích và quảng cáo dựa trên sở thích.

Để biết thêm thông tin về quảng cáo dựa trên sở thích trên máy tính để bàn hoặc trình duyệt di động của bạn và khả năng chọn không tham gia loại quảng cáo này của các bên thứ ba, vui lòng truy cập Lựa chọn trực tuyến của bạn và / hoặc EDAA Sáng kiến ​​Tự điều chỉnh cho Quảng cáo Hành vi Trực tuyến . Xin lưu ý rằng mọi lựa chọn từ chối mà bạn có thể thực hiện thông qua các chương trình này sẽ chỉ áp dụng cho quảng cáo dựa trên sở thích của các bên thứ ba mà bạn chọn. Bạn cũng có thể tiếp tục nhận được quảng cáo, nhưng quảng cáo đó có thể ít liên quan đến sở thích của bạn.

Bạn có thể có nhiều tùy chọn hơn tùy thuộc vào hệ điều hành hoặc thiết bị di động của mình. Hầu hết các hệ điều hành thiết bị đều cung cấp hướng dẫn riêng về cách giảm thiểu hoặc chặn phân phối quảng cáo trong ứng dụng phù hợp. Bạn có thể xem lại cài đặt quyền riêng tư trong hệ điều hành đó để tìm hiểu về giới hạn quảng cáo trong ứng dụng phù hợp. Bạn cũng có thể tắt thông tin vị trí chính xác từ thiết bị di động thông qua cài đặt thiết bị di động của mình và chọn giới hạn bộ sưu tập đó.

Cookie và các công nghệ khác . Chúng tôi và các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đối tác kinh doanh có thể gửi 'cookie' đến máy tính của bạn hoặc sử dụng các công nghệ tương tự để nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn trên Trang web của chúng tôi và thông qua quảng cáo và phương tiện của chúng tôi trên Internet và các ứng dụng di động.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web, bao gồm cả Trang web của chúng tôi. Sau đó, cookie sẽ được gửi trở lại miền web gốc trong các lần truy cập tiếp theo của bạn vào miền đó. Hầu hết các trang web đều chứa các phần tử từ nhiều miền web nên khi bạn truy cập một trang web, trình duyệt của bạn có thể nhận được cookie từ một số nguồn. Cookie rất hữu ích vì chúng cho phép trang web nhận ra thiết bị của người dùng. Cookie cho phép bạn điều hướng các trang web một cách hiệu quả, ghi nhớ các tùy chọn và nói chung là cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh quảng cáo cho phù hợp với sở thích của bạn thông qua việc theo dõi quá trình duyệt của bạn trên các trang web. Cookie phiên sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt và cookie liên tục vẫn còn trên thiết bị của bạn sau khi trình duyệt đóng (ví dụ: ghi nhớ tùy chọn người dùng của bạn khi bạn quay lại Trang web).

Chúng tôi cũng có thể sử dụng pixel hoặc 'đèn hiệu web' để giám sát việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Báo hiệu web là các tệp điện tử nhỏ được tích hợp vào Trang web hoặc thông tin liên lạc của chúng tôi (ví dụ: email), ví dụ: cho phép chúng tôi đếm những người dùng đã truy cập các trang đó hoặc mở email hoặc các số liệu thống kê liên quan khác. Chúng tôi cũng có thể tích hợp 'Bộ phát triển phần mềm' ('SDK') vào các ứng dụng của mình để thực hiện các chức năng tương tự như cookie và báo hiệu web. Ví dụ: SDK có thể thu thập thông tin sử dụng và kỹ thuật như số nhận dạng thiết bị di động và các tương tác của bạn với Trang web và các ứng dụng di động khác.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác (i) để cung cấp, phát triển, duy trì, cá nhân hóa, bảo vệ và cải thiện Trang web, sản phẩm, chương trình và dịch vụ của chúng tôi và để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi, (ii) để thực hiện phân tích, bao gồm cả phân tích và báo cáo về việc sử dụng và hiệu suất các Trang web và tài liệu tiếp thị của chúng tôi, (iii) để bảo vệ chống lại, xác định và ngăn chặn gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác, (iv) để tạo dữ liệu tổng hợp về các nhóm hoặc danh mục người dùng của chúng tôi, (v) để đồng bộ hóa người dùng trên các thiết bị, chi nhánh, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba được chọn, và (vi) cho chúng tôi và các chi nhánh, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba được chọn để nhắm mục tiêu, cung cấp hoặc tiếp thị, sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ. Cookie và các công nghệ khác cũng tạo điều kiện thuận lợi và đo lường hiệu suất của các quảng cáo được hiển thị trên hoặc được phân phối bởi hoặc thông qua chúng tôi và / hoặc các mạng hoặc trang web khác.

Chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu Không theo dõi vì tiêu chuẩn công nghệ thống nhất chưa được phát triển. Chúng tôi tiếp tục xem xét các công nghệ mới và có thể áp dụng một tiêu chuẩn sau khi một tiêu chuẩn được tạo ra.

Quản lý Cookie và các Công nghệ khác.

Cookie cần thiết nghiêm ngặt

Những bánh quy rất cần thiết để cho phép bạn di chuyển xung quanh các Trang web và sử dụng các tính năng của nó. Nếu không có các cookie này, các dịch vụ bạn đã yêu cầu (chẳng hạn như điều hướng giữa các trang) sẽ không thể được cung cấp. Bảng sau đây đưa ra một số ví dụ về các loại cookie này:

Nguồn cookie: astroshopee.com

 • Mục đích:
  • Chúng tôi sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong cookie này để quản trị hệ thống, cải thiện bảo mật và cung cấp quyền truy cập vào chức năng cần thiết trên trang web
 • Thêm thông tin:
  • Cookie phiên (hết hạn khi trình duyệt bị đóng)

Cookie hiệu suất

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để phân tích cách khách truy cập của chúng tôi sử dụng Trang web và theo dõi hiệu suất của họ. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm chất lượng cao bằng cách tùy chỉnh dịch vụ của chúng tôi và nhanh chóng xác định và khắc phục bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie hiệu suất để theo dõi các trang nào phổ biến nhất, phương pháp liên kết giữa các trang nào là hiệu quả nhất và để xác định lý do tại sao một số trang nhận được thông báo lỗi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie này để làm nổi bật các bài báo hoặc dịch vụ của Trang web mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm dựa trên việc sử dụng Trang web của bạn. Thông tin được thu thập bởi các cookie này không được chúng tôi hoặc các nhà thầu của chúng tôi liên kết với thông tin cá nhân của bạn và chỉ được sử dụng ở dạng tổng hợp và không xác định. Bảng sau đây đưa ra một số ví dụ về các loại cookie này:

Nguồn cookie: Google Analytics

 • Mục đích:
  • Những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin để biên soạn báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình. Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số lượng khách truy cập vào trang web, nơi khách truy cập đã đến trang web và các trang họ đã truy cập.
 • Thêm thông tin:

Nguồn cookie: Mouseflow

 • Mục đích:
  • Chúng tôi sử dụng Mouseflow để thu thập thông tin người dùng ẩn danh cách khách truy cập trang web tương tác với các phần tử của trang. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ẩn danh này để gửi phản hồi nhằm cải thiện trải nghiệm trang web cho người dùng.
 • Thêm thông tin:
  • Nhấp vào đây để xem Chính sách Bảo mật của Mouseflow: http://mouseflow.com/privacy/
  • Nếu bạn muốn chọn không tham gia, bạn có thể làm như vậy tại https://mouseflow.com/opt-out.
  • Cookie liên tục.

Cookie chức năng

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn một số chức năng nhất định. Ví dụ: xem nội dung video, luồng trực tiếp hoặc để ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện và cung cấp các tính năng nâng cao và cá nhân hơn. Các cookie này không được sử dụng để theo dõi quá trình duyệt của bạn trên các trang web khác. Bảng sau đây đưa ra một số ví dụ về các loại cookie này:

Nguồn cookie: Google Ajax Search

 • Mục đích:
  • Cookie này cung cấp tính năng đánh chữ có sẵn trong các thanh trên Trang web. Điều này cung cấp các đề xuất từ ​​khóa và giúp tinh chỉnh các truy vấn tìm kiếm.
 • Thêm thông tin:
  • Cookie phiên

Cookie quảng cáo

Cookie quảng cáo (hoặc cookie nhắm mục tiêu) thu thập thông tin về thói quen duyệt web liên quan đến thiết bị của bạn và được sử dụng để làm cho quảng cáo phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn. Các cookie này cũng đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và theo dõi xem quảng cáo đã được hiển thị đúng cách hay chưa. Bạn có thể truy cập Trình quản lý sự đồng ý của Liên minh Châu Âu ở chân trang của Trang web nếu bạn muốn thay đổi tùy chọn đồng ý của mình. Danh sách sau đây đưa ra một số ví dụ về các loại cookie này:

Nguồn cookie: DoubleClick:

 • Mục đích:
  • DoubleClick sử dụng cookie để cải thiện quảng cáo. Một số ứng dụng phổ biến là nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên những gì có liên quan đến người dùng, để cải thiện báo cáo về hiệu suất chiến dịch và tránh hiển thị quảng cáo mà người dùng đã xem.
 • Thêm thông tin:
  • Nhấp vào đây để biết chính sách bảo mật của Google về DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=vi
  • Bạn có thể chọn không theo dõi DoubleClick bằng cách truy cập https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=vi
  • Cookie liên tục.

Nguồn Cookie: Facebook Pixel

làm thế nào để biết một anh chàng ung thư thích bạn
 • Mục đích:
  • Chúng tôi sử dụng pixel Facebook như một phương tiện để hiểu rõ hơn về người dùng của mình, để tùy chỉnh nội dung và quảng cáo, cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và phân tích lưu lượng truy cập vào trang web. Dữ liệu thu thập được vẫn ẩn danh. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể xem dữ liệu cá nhân của bất kỳ người dùng cá nhân nào. Tuy nhiên, dữ liệu thu thập được sẽ được Facebook lưu lại và xử lý.
 • Thêm thông tin:
  • Facebook có thể kết nối dữ liệu với tài khoản Facebook của bạn và sử dụng dữ liệu cho mục đích quảng cáo của riêng họ, phù hợp với chính sách bảo mật của họ được tìm thấy trong: https://www.facebook.com/about/privacy/
  • Nếu bạn muốn chọn không tham gia, bạn có thể làm như vậy tại https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
  • Cookie liên tục.

Cookie quảng cáo trong các trang web được liên kết

Cookie Quảng cáo có thể được sử dụng bởi các trang web truyền thông xã hội được liên kết từ Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như nút 'Chia sẻ' hoặc trình phát âm thanh / video được nhúng, ngoài việc cung cấp chức năng được yêu cầu. Các trang web truyền thông xã hội cung cấp các dịch vụ này để đổi lại rằng bạn (hay chính xác hơn là thiết bị của bạn) đã truy cập các trang web nhất định. Các trang web truyền thông xã hội như vậy đặt cookie quảng cáo xuống cả khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi và khi bạn sử dụng dịch vụ của họ và điều hướng khỏi Trang web của chúng tôi. Thực hành cookie của một số trang web truyền thông xã hội này được nêu dưới đây:

Chính sách Cookie của Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Chính sách Cookie của Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Chính sách Cookie của Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Chính sách Cookie của Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/cookies

Chính sách Cookie của YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Chính sách Cookie của SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/cookies

Chính sách Cookie của Google Plus: https://policies.google.com/technologies/cookies

QUYỀN TRUY CẬP, SỬA VÀ XÓA THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao Thông tin của bạn, để sửa, xóa hoặc hạn chế xử lý thông tin và lấy Thông tin bạn đã cung cấp. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi chuyển Thông tin nhất định mà bạn đã cung cấp cho bên thứ ba theo phương thức điện tử.

Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Khi chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng ý xử lý Thông tin, bạn có quyền rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn có mối quan ngại chưa được giải quyết, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu nơi bạn sống, làm việc hoặc nơi bạn cho rằng có thể đã xảy ra vi phạm. Xin lưu ý rằng một số ngoại lệ nhất định áp dụng cho việc thực hiện các quyền này và do đó bạn có thể không thực hiện được tất cả các quyền này trong mọi tình huống.

Các quyền này phải chịu một số miễn trừ nhất định để bảo vệ lợi ích công cộng (ví dụ: ngăn ngừa hoặc phát hiện tội phạm) và lợi ích của chúng tôi (ví dụ: duy trì đặc quyền hợp pháp). Trong một số trường hợp, điều này có thể có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại Thông tin của bạn ngay cả khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. Chúng tôi sẽ đáp ứng hầu hết các yêu cầu trong vòng một tháng.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bất kỳ bản tin hoặc các email quảng cáo khác nhau bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết 'hủy đăng ký' được cung cấp trong các thông báo đó. Bạn không thể chọn không tham gia các thông tin liên quan đến Trang web, chẳng hạn như xác minh tài khoản, xác nhận mua hàng và tin nhắn quản trị, miễn là bạn đã đăng ký với Trang web.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi dựa trên nhu cầu kinh doanh và yêu cầu pháp lý. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân miễn là nó cần thiết cho (các) mục đích xử lý mà dữ liệu cá nhân được thu thập và bất kỳ mục đích liên quan được phép nào khác. Ví dụ: chúng tôi lưu giữ một số chi tiết và thư từ giao dịch nhất định cho đến khi thời hạn khiếu nại phát sinh từ giao dịch đã hết hoặc để tuân thủ các yêu cầu quy định về việc lưu giữ dữ liệu đó.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để đảm bảo việc xử lý dữ liệu cá nhân. Các biện pháp bảo vệ này sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ nhạy cảm, định dạng, vị trí, số lượng, phân phối và lưu trữ dữ liệu cá nhân và bao gồm các biện pháp được thiết kế để giữ cho dữ liệu cá nhân được bảo vệ khỏi bị truy cập trái phép.

Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với nhân viên và các bên thứ ba yêu cầu quyền truy cập vào thông tin đó cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, có liên quan.
Tất cả các nhân viên, nhà thầu và bên thứ ba của chúng tôi, những người sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi sẽ bị ràng buộc bảo mật và chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập để hạn chế quyền truy cập của những cá nhân yêu cầu quyền truy cập đó để thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ của họ.
Chúng tôi có các chính sách bảo mật thông tin và các chính sách và hệ thống bảo mật của nó thường xuyên được kiểm tra. Chúng tôi rất coi trọng tính bảo mật của cơ sở hạ tầng CNTT của mình.

Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Bất kỳ việc truyền tải thông tin cá nhân nào qua Internet và các nền tảng di động đều không hoàn toàn an toàn và do đó, bất kỳ việc truyền tải thông tin cá nhân nào đều do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bất kỳ cài đặt bảo mật hoặc biện pháp bảo mật nào mà chúng tôi cung cấp.

Sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn cũng phụ thuộc vào bạn. Khi chúng tôi đã cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu để truy cập vào một số phần của Trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Bạn không nên chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Bảo mật này bằng cách đặt thông báo trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ kiểm tra lại và xem xét Chính sách này để bạn biết về mọi thay đổi gần đây.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO

Mối quan tâm về quyền riêng tư . Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc khiếu nại nào về quyền riêng tư trên Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại astroshopee Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9thứ tựFloor, East Hollywood, CA, 1312312, U.S.A. hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@astroshopee.org. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời bạn một cách kịp thời và chuyên nghiệp nhằm giải đáp các thắc mắc và giải quyết các mối quan tâm của bạn.

© astroshopee Digital Media, LLC. Đã đăng ký Bản quyền. astroshopee và astroshopee.com là các nhãn hiệu đã đăng ký của astroshopee Digital Media, LLCBài ViếT Thú Vị

Editor Choice

Hồ sơ chiêm tinh cho những người sinh ngày 19 tháng 2
Hồ sơ chiêm tinh cho những người sinh ngày 19 tháng 2
Chiêm tinh học Dấu hiệu Mặt trời & Ngôi sao, Tử vi hàng ngày, hàng tháng và hàng năm MIỄN PHÍ, Cung hoàng đạo, Đọc khuôn mặt, Tình yêu, Sự lãng mạn & Khả năng tương thích CỘNG VỚI nhiều hơn nữa!
Phụ nữ Song Ngư có ghen tuông và sở hữu không?
Phụ nữ Song Ngư có ghen tuông và sở hữu không?
Phụ nữ Song Ngư ghen tuông và chiếm hữu khi việc đưa ra kịch bản bi quan của cô ấy một cách tốt nhất ngay cả khi đối tác không đưa ra bất kỳ lý do nghi ngờ nào.
Người đàn ông cung Ma kết và người phụ nữ Nhân mã có sự tương thích lâu dài
Người đàn ông cung Ma kết và người phụ nữ Nhân mã có sự tương thích lâu dài
Một người đàn ông Ma Kết và một người phụ nữ Nhân Mã sẽ thích giữ không gian cá nhân của họ và sẽ không cho phép đối tác của họ ràng buộc họ, mặc dù họ sẽ có chung ước mơ và kỳ vọng.
Ngày 1 tháng 12 Cung hoàng đạo là Nhân Mã - Tính cách Tử vi đầy đủ
Ngày 1 tháng 12 Cung hoàng đạo là Nhân Mã - Tính cách Tử vi đầy đủ
Nhận ở đây hồ sơ chiêm tinh đầy đủ của những người sinh dưới ngày 1 tháng 12 cung hoàng đạo, bao gồm các chi tiết về dấu hiệu Nhân Mã, khả năng tương thích trong tình yêu và đặc điểm tính cách.
23 tháng 5 sinh nhật
23 tháng 5 sinh nhật
Tìm hiểu ý nghĩa chiêm tinh học đầy đủ của sinh nhật vào ngày 23 tháng 5 cùng với một số đặc điểm về cung hoàng đạo liên quan là Gemini bởi Astroshopee.com
Ngày 13 tháng 6 Cung hoàng đạo là Song Tử - Tính cách Tử vi đầy đủ
Ngày 13 tháng 6 Cung hoàng đạo là Song Tử - Tính cách Tử vi đầy đủ
Đọc hồ sơ chiêm tinh đầy đủ của người sinh dưới cung hoàng đạo ngày 13 tháng 6, trình bày chi tiết về cung Song Tử, khả năng tương thích trong tình yêu và đặc điểm tính cách.
Scorpio tình dục: Những điều cần thiết trên Scorpio trên giường
Scorpio tình dục: Những điều cần thiết trên Scorpio trên giường
Khi nói đến tình dục, hành vi ham muốn của Bọ Cạp là không thể nào quên, các mối quan hệ mật thiết phải được thỏa mãn và tình dục là một yếu tố thiết yếu trong cuộc sống của họ.