4 Yếu Tố

Yếu tố không khí: Hướng dẫn đầy đủ về ảnh hưởng của nó đối với các dấu hiệu không khí

Yếu tố Không khí bao gồm sự trao đổi lý tưởng, sự tươi mới và giải phóng khỏi những chuẩn mực nhưng cũng là yếu tố tách rời cảm xúc hỗ trợ việc đưa ra quyết định khách quan.

Yếu tố dành cho Thiên Bình

Khám phá mô tả về nguyên tố dành cho Thiên Bình đó là Không khí và những đặc điểm nào của Thiên Bình bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các cung hoàng đạo.

Yếu tố cho Song Tử

Khám phá mô tả về nguyên tố dành cho Song Tử đó là Không khí và những đặc điểm nào của Song Tử bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các dấu hiệu hoàng đạo.

Yếu tố cho Nhân Mã

Khám phá mô tả về nguyên tố dành cho Nhân Mã đó là Lửa và những đặc điểm nào của Nhân Mã bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các cung hoàng đạo.

Yếu tố cho Hổ Cáp

Khám phá mô tả của nguyên tố dành cho Scorpio đó là Nước và những đặc điểm nào của Scorpio bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các cung hoàng đạo.

Yếu tố lửa: Hướng dẫn đầy đủ về ảnh hưởng của nó đối với các dấu hiệu cháy

Các dấu hiệu Lửa tràn đầy sự sáng tạo và những người chịu ảnh hưởng nặng nề của yếu tố này là những tinh thần rất can đảm, rất trực giác và cực kỳ sống động.

Yếu tố Trái đất: Hướng dẫn đầy đủ về ảnh hưởng của nó đối với các dấu hiệu trên Trái đất

Tuy nhiên, những người chịu ảnh hưởng của nguyên tố Đất có thói quen và tích lũy tài sản, có thể tự do bất ngờ nhất và thể hiện sự sáng tạo và trí thông minh không thể tin được.

Nguyên tố cho Xử Nữ

Khám phá mô tả về nguyên tố dành cho Xử Nữ đó là Đất và những đặc điểm nào của Xử Nữ bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các cung hoàng đạo.

Yếu tố nước: Hướng dẫn đầy đủ về ảnh hưởng của nó đối với các dấu hiệu nước

Dấu hiệu nước là những sinh vật có cảm xúc cao và cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc. Chúng có thể bình lặng như động tĩnh lặng nhất của đại dương hoặc sụp đổ với sức mạnh dữ dội của một trận mưa như trút nước.

Nguyên tố cho Bảo Bình

Khám phá mô tả về nguyên tố dành cho Bảo Bình đó là Không khí và những đặc điểm của Bảo Bình bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các cung hoàng đạo.

Yếu tố cho Kim Ngưu

Khám phá mô tả của nguyên tố cho Kim Ngưu đó là Đất và những đặc điểm nào của Kim Ngưu bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các cung hoàng đạo.

Yếu tố cho bệnh ung thư

Khám phá mô tả về nguyên tố dành cho Cự Giải đó là Nước và những đặc điểm của Cự Giải bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các cung hoàng đạo.

Nguyên tố dành cho Song Ngư

Khám phá mô tả về nguyên tố dành cho Song Ngư đó là Nước và những đặc điểm nào của Song Ngư bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các cung hoàng đạo.

Nguyên tố cho Ma Kết

Khám phá mô tả về nguyên tố dành cho Ma Kết đó là Đất và những đặc điểm nào của Ma Kết bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các cung hoàng đạo.

Yếu tố cho Leo

Khám phá mô tả về nguyên tố dành cho Sư Tử đó là Lửa và những đặc điểm nào của Sư Tử bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các dấu hiệu hoàng đạo.

Yếu tố dành cho Bạch Dương

Khám phá mô tả về nguyên tố dành cho Bạch Dương đó là Lửa và những đặc điểm nào của Bạch Dương bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố của các cung hoàng đạo.

Mô tả phần tử Trái đất

Khám phá mô tả nguyên tố Đất và tiết lộ đặc điểm của các cung hoàng đạo liên quan đến Thổ như Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết.

Mô tả yếu tố không khí

Khám phá mô tả nguyên tố Khí và tiết lộ đặc điểm của các cung hoàng đạo liên quan đến Khí cung Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình.